Ngày 20/10/2018, đấu giá Nhà xưởng và các công trình phụ trợ, máy móc thiết bị tại Phú Thọ

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh quốc gia Group thông báo bán đấu giá tài sản do Agribank- Chi nhánh tỉnh Phú Thọ ủy quyền vào ngày 20/10/2018 như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Đường Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

Mã số thuế: 2600 998168 ĐT: 02106 266 699.

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Agribank- Chi nhánh tỉnh Phú Thọ, Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

3. Tên tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước.

1.1. Tài sản 1: Nhà xưởng và các công trình phụ trợ, máy móc thiết bị, dây truyền sản xuất nguyên liệu Resin (hạt nhựa PP, PE) chỉ may và dây thừng chão, công trình đường dây 35KV và Trạm biến áp 1000KVA của Công ty Tasco Material, tại Cụm công nghiệp Đồng Lạng, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Giá khởi điểm tài sản trên đất: 73.037.915.575đồng, tiền đặt trước 5% giá trị tài sản là 3.651.896.000đồng, phí tham gia đấu giá 500.000đồng/01 hồ sơ.

1.2. Tài sản 2: Nhà xưởng và các công trình phụ trợ, máy móc thiết bị, dây truyền sản xuất bao bì vải dệt PP, PE, vải bạt xuất khẩu, công trình đường dây 35KV và trạm biến áp 2000KVA của Công ty TNHH Tasco Polycon, tại cụm công nghiệp Đồng Lạng, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Giá khởi điểm tài sản trên đất: 71.070.756.275đồng, tiền đặt trước 5% giá trị tài sản là 3.553.538.000đồng, phí tham gia đấu giá 500.000đồng/01 hồ sơ.

1.3. Tài sản 3: Nhà xưởng và các công trình phụ trợ, máy móc thiết bị, dây truyền sản xuất vải bạt PE/PVC, công trình đường dây 35 KV và trạm biến áp 500 KVA của Công ty TNHH Công nghiệp Tasco, tại Phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

Giá khởi điểm tài sản trên đất: 58.916.375.425đồng, tiền đặt trước 5% giá trị tài sản là 2.945.819.000đồng, phí tham gia đấu giá 500.000đồng/01 hồ sơ.

1.4. Tài sản 4: Nhà xưởng và các công trình phụ trợ, máy móc thiết bị, dây truyền xử lý giấy, nén giấy, dây chuyền trộn phản ứng hóa học tự động, phương tiện vận tải và các MMTB khác, đường dây 35 KV và trạm biến áp 1000 KVA của công ty Decovil, tại Cụm công nghiệp Đồng Lạng, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Giá khởi điểm tài sản trên đất: 68.435.296.450đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 3.421.765.000đồng, phí tham gia đấu giá 500.000đồng/01 hồ sơ.

1.5. Tài sản 5: Nhà xưởng và các công trình phụ trợ, máy móc thiết bị, dây truyền sản xuất bao bì vải dệt PP, PE, vải bạt xuất khẩu, công trình đường dây 35 KV và trạm biến áp 1000 KVA của Công ty TNHH Tasco Việt Nam, tại Thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Giá khởi điểm tài sản trên đất: 45.349.566.900đồng, tiền đặt trước 5% giá trị tài sản là 2.267.478.000đồng, phí tham gia đấu giá 500.000đồng/01 hồ sơ.

1.6. Mức giá khởi điểm 05 tài sản trên chưa bao gồm các loại thuế, phí (nếu có) và các chi phí khác liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản (các loại thuế, phí và chi phí trên do bên mua tài sản chịu).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 14, 15, 16/10/2018, tại Cụm công nghiệp Đồng Lạng, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ (Đối với tài sản 1, 2, 4), tại Phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, Phú Thọ (Đối với tài sản 3), tại Thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (Đối với tài sản 5).

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 17/10/2018, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Ngày 17, 18, 19/10/2018, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group, số 2700201006868, tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ.

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 20/10/2018, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá HD Quốc gia Group. Số 44A, Ngõ 126, Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, Phú Thọ hoặc Agribank- Chi nhánh tỉnh Phú Thọ, Đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, Phú Thọ. ĐT: 02103.868.818.