Ngày 20/02/2019, đấu giá xe ô tô khách nhỏ tại tỉnh Hà Giang

(BĐT) - Kho bạc Nhà nước Hà Giang phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang; Địa chỉ: Đường Trần Quốc Toản, phường Nguyễn Trãi, Thành phố Hà Giang. Điện thoại: 02193.864.603 - 0913.277.889 tổ chức đấu giá lô tài sản của Kho bạc Nhà nước Hà Giang vào ngày 01/03/2019. Cụ thể như sau:

01 xe ô tô khách nhỏ; Nhãn hiệu: Toyota; Số loại: HIACE; Biển kiểm soát: 23C-0439 do Việt nam sản xuất năm 2001; Màu sơn: Xanh; Số chỗ ngồi: 16; Số khung: RZH114-5001223; Số máy: 1RZ-2674450 (chi tiết tại hồ sơ).

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 25/01/2019 đến ngày 15/02/2019 trong ngày, giờ làm việc tại Kho bạc Nhà nước Hà Giang (Địa chỉ: Số 388A, Đường Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 25/01/2019 đến trước 16 giờ 00 phút ngày 15/02/2019 trong ngày, giờ làm việc tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang.

3. Giá khởi điểm: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng chẵn)

Giá khởi điểm và giá trúng đấu giá của tài sản chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác. Các loại thuế, phí, lệ phí khác liên quan đến tài sản đấu giá (nếu có) do người mua được tài sản nộp theo quy định của pháp luật.

4. Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng/ 01 hồ sơ) ;

5. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản. Số tiền đặt trước là: 8.000.000 đồng

6. Phí dịch vụ chuyển, trả tiền đặt trước: 22.000 đồng (Hai mươi hai nghìn đồng/01 hồ sơ)

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

7.1. Thời gian, địa điểm đăng ký, nộp tiền đặt trước: Từ ngày 13/02/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 15/02/2019 trong ngày, giờ làm việc, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang hoặc chuyển khoản vào tài khoản Trung tâm;

Số tài khoản: 8200 205 036 614 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Hà Giang.

7.2 Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá nộp trực tiếp hồ sơ tham gia đấu giá, gồm: Đơn đăng đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm), Bản sao CMND (còn thời hạn sử dụng) hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD (đối với tổ chức), Bản sao y chứng từ nộp tiền đặt trước hoặc bảo lãnh của ngân hàng, phí dịch vụ chuyển, trả tiền đặt trước và các giấy tờ liên quan (nếu có).

7.3. Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang;

8. Thời gian, địa điểm tổ chức Công bố giá: Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 20/02/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang (Địa chỉ: Đường Trần Quốc Toản, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang)

9. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp - Một vòng.

10. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản./.