Ngày 20/02/2019, đấu giá cho thuê nhà xưởng thực hành tại tỉnh Thái Nguyên

(BĐT) - Trường Đại học công nghệ giao thông vận tải – Cơ sở đào tạo Thái Nguyên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/02/2019 như sau:

Căn cứ Quyết định số 10132/BGTVT-TC, ngày 10 tháng 9 năm 2018 về việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê.

1. Đối tượng tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân, đơn vị có đủ tư cách pháp nhân và đủ điều kiện tham gia đấu giá (trừ Cán bộ, Viên chức đang công tác tại trường).

2. Cơ sở vật chất hiện có để thực hiện cho việc đấu giá:

- Tên, danh mục tài sản: Nhà xưởng thực hành (03 phòng 243m2 + 01 khu cầu thang 85m2 = 814,5m2);

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo đến trước 9h00, ngày 20/02/2019 tại Trường Đại học công nghệ giao thông vận tải – Cơ sở đào tạo Thái Nguyên;

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá trong trường hợp công khai giá khởi điểm: 22.500.000 đ/tháng. Thời gian cho thuê: 5 năm. Kỳ thanh toán 01 năm/lần.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/ hồ sơ (Hai trăm ngàn đồng);

- Nộp tiền ký quỹ bảo đảm tham gia đấu giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng chẵn);

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến trước 09h00, ngày 20/02/2019 trong giờ hành chính tại Phòng Quản trị, Tầng 1, nhà Văn phòng, Trường Đại học công nghệ giao thông vận tải – Cơ sở đào tạo Thái Nguyên;

- Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 10 giờ 00 phút, ngày 20/02/2019 tại Phòng Hội thảo - Tầng 3, nhà Văn phòng, Trường Đại học công nghệ giao thông vận tải – Cơ sở đào tạo Thái Nguyên;

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp;

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Chi tiết Liên hệ: Đ/c Phạm Văn Tình - Phó Trưởng phòng Quản trị. Số điện thoại: 0889.071.686.