Ngày 20/01/2019, đấu giá quyền sử dụng 14 ô đất tại huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ. Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, phường Gia Cẩm, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ tổ chức đấu giá vào ngày 20/01/2019 như sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Tam Nông (Địa chỉ: TT Hưng Hóa, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).

2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08h00’ ngày 20/01/2019 tại Hội trường UBND xã Cổ Tiết.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 14 ô đất ở tại vị trí khu 10 xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. (Danh mục tài sản đính kèm)

- Diện tích: 120,0m2/ô đất.

- Giá khởi điểm: Từ 1.800.000đ/m2.

- Tiền đặt trước: 30.000.000 đồng/ô đất.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 16h00 ngày 17/01/2019 (Trong giờ hành chính) khách hàng đủ điều kiện theo điều 38 Luật Đấu giá Tài sản 2016, đủ điều kiện tài chính, không vi phạm phát luật, nộp tiền đặt trước và nộp hồ sơ đấu giá đúng thời gian quy định, làm các thủ tục đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Tam Nông hoặc UBND xã Cổ Tiết

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215

- Phòng TC-KH; phòng TNMT huyện Tam Nông; UBND xã Cổ Tiết