Ngày 19/9/2019, đấu giá xe ô tô TOYOTA CAMRY 2.4G tại tỉnh Nam Định

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Xuân Trường phối hợp Văn phòng Thành Ủy Nam Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/9/2019 do Thành ủy Nam Định ủy quyền như sau:

I. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN: Công ty đấu giá hợp danh Xuân Trường

II. TỔ CHỨC CÓ TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: Thành ủy Nam Định. (Tên đơn vị được giao xử lý việc đấu giá QSDĐ: Văn phòng Thành Ủy Nam Định.)

III. THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ:

1. Tài sản đấu giá:  01 xe ô tô của Thành Ủy Nam Định thanh lý đưa ra đấu giá

- Nhãn hiệu: TOYOTA CAMRY 2.4G - Biển kiểm soát: 18B - 5967

- Năm sản xuất và đưa vào sử dụng: 2004 - Số chỗ ngồi: 05 chỗ

- Giá khởi điểm: 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng chẵn).

- Giá trúng đấu giá chưa bao gồm lệ phí trước bạ. Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản phí, lệ phí theo quy định.

2. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 9 năm 2019 (thứ 2).

3. Thời gian, địa điểm bán và thu nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian, địa điểm bán và thu nhận hồ sơ: Từ ngày 27/8/2019 đến trước 15h00 ngày 4/9/2019 (trong giờ hành chính);Tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường (số nhà 39,tổ 18 thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định).

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Hội trường UBND thành phố Nam Định (Số 10 - Trần Đăng Ninh, Phường Bà Triệu, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định)

- Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng/bộ.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 03 và ngày 4 tháng 9 năm 2019 (trong giờ hành chính); Tại Văn phòng Thành ủy Nam Định (Số 150 - Trần Đăng Ninh, Phường Bà Triệu ,thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định).

5. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể ngày 4, 5 và ngày 6/9/2019.

- Tiền đặt trước: 9.000.000đ (Chín triệu đồng)

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia đấu giá có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản, thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín trực tiếp 01 vòng tại cuộc đấu giá.

- Phương thức trả giá: Trả giá lên.

* Tiền mua hồ sơ nộp bằng tiền mặt. Tiền đặt trước nộp bằng chuyển khoản, vào tài khoản số 3205201006468 của Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường, mở tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Xuân trường.

Chi tiết liên hệ : Công ty Đấu giá Hợp danh Xuân Trường. Địa chỉ: Số nhà 39, tổ 18 thị trấn Xuân trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Điện thoại:02283.769.769