Ngày 19/9/2019, đấu giá cho thuê mặt bằng làm Nhà giữ xe và làm căn tin tại Trường Trung cấp Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BR-VT (gọi tắt là Trung tâm) thông báo đấu giá sản vào ngày 19/9/2019 cho thuê mặt bằng làm Nhà giữ xe và làm căn tin tại Trường Trung cấp Y tế tỉnh BR-VT (đơn vị có tài sản), địa chỉ: 1165 Võ Văn Kiệt, ấp Tây, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, cụ thể:

- Tài sản 1: 01 nhà để xe DT 368,5m2; Thời hạn thuê 03 năm; Giá khởi điểm thuê trong thời hạn 10 tháng là: 20.000.000 đồng; Tiền đặt trước là: 4.000.000 đồng.

- Tài sản 2: 01 nhà căn tin DT 182,91m2; Thời hạn thuê 03 năm; Giá khởi điểm thuê trong thời hạn 10 tháng là: 25.000.000 đồng; Tiền đặt trước là: 5.000.000 đồng.

- Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng/hồ sơ/tài sản.

- Xem tài sản: Từ ngày 28/8/2019 đến ngày 16/9/2019 tại Trường Trung cấp Y tế.

- Tham khảo hồ sơ và đăng ký: Từ ngày 28/8/2019 đến 16 giờ, ngày 16/9/2019 tại Trung tâm.

- Điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đối với cá nhân: Mang theo Hộ khẩu, CMND/CCCD (bản sao y hoặc bản photo mang bản chính để đối chiếu).

- Đối với tổ chức: Giấy đăng ký kinh doanh; Báo cáo thuế tháng, quý gần nhất; CMND/CCCD của người đại diện và giấy ủy quyền (trường hợp không phải người đại diện).

Điền các thông tin vào Phiếu đăng ký theo mẫu do Trung tâm phát hành, nộp tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ theo quy định.

- Tổ chức đấu giá: 09 giờ, ngày 19/9/2019 tại Trung tâm.

  Hình thức và phương thức đấu giá: Trả giá lên, Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ tại Trung tâm, số 83 Đồ Chiểu, phường 3, TP.Vũng Tàu – 02543.851524./.