Ngày 19/9/2019, đấu giá cho thuê khai thác mặt bằng bãi giữ xe tại Công viên Diên Hồng (tỉnh Gia Lai)

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/9/2019 do Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Địa chỉ: 07 Hoàng Hoa Thám, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

Đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Tài sản Đấu giá: Đấu giá cho thuê quyền khai thác mặt bằng bãi giữ xe trước cổng Công Viên Diên Hồng. Diện tích đấu giá cho thuê: 598,3 m2 (theo công văn số: 1517/UBND-TCKH ngày 17/07/2019 của UBND thành phố Pleiku)

Thời gian cho thuê: 01 năm (12 tháng)

Vị trí: Tổ 04 phường Iakring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Giá khởi điểm: 72.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi hai triệu đồng).

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm/ tài sản bán đấu giá như trên.

Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ

Thời gian xem tài sản: Ngày 05/09/2019 và ngày 06/09/2019 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Xem trực tiếp tại nơi có tài sản tọa lạc.

Thời gian bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 27/08/2019 đến 15 giờ ngày 16/09/2019 (trong giờ hành chính).

Thời gian thu tiền đặt trước: trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (Trừ trường hợp người đăng ký tham gia đấu giá có nhu cầu, tự nguyện đề nghị được nộp tiền đặt trước trước thời hạn này được quy định tại khoản 2 điều 39 của Luật đấu giá tài sản năm 2016). Nộp vào tài khoản của Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số tài khoản111002636487 tại Ngân hàng VIETINBANK - CN Gia Lai (trong giờ hành chính).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

Ngày tổ chức bán đấu giá (dự kiến): Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 19/09/2019.

Địa điểm đấu giá (dự kiến): Tại Doanh Nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, địa chỉ: 239A Duy Tân, Tổ 10 phường Diên Hồng, thành phố Pleku, tỉnh Gia Lai.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Địa điểm bán và nhận hồ sơ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, địa chỉ: 239A Duy Tân, Tổ 10 Phường Diên Hồng, Tp.Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 02693.887.339./.