Ngày 19/8/2019, đấu giá xe máy thiết bị thanh lý tại tỉnh Tây Ninh

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh đấu giá tài sản thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/8/2019 như sau:

Tài sản thanh lý của Công ty TNHH MTV 22-12 Tây Ninh gói tài sản gồm 07 loại: 02 xe ô tô tải, 01 xe máy ủi, 02 chiếc máy kéo nông nghiệp, 01 máy tiện, 01 xe ô tô 05 chỗ (bán phế liệu).

- Giá khởi điểm: 286.065.000 đồng (đã bao gồm thuế).

- Tiền đặt trước: 45.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng.

- Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký gồm: Đơn đăng ký đấu giá, mẫu giấy xem tài sản, bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh, bản sao giấy CMND.

- Thời gian, địa điểm tham khảo, đăng ký và nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết 15 giờ, ngày 16/8/2019 (thứ sáu). Xem tài sản trực tiếp từ ngày ra thông báo tại nơi có tài sản.

- Tổ chức đấu giá: 14 giờ, ngày 19/8/2019 (thứ hai).

- Địa điểm đăng ký mua, nộp hồ sơ và tổ chức đấu giá tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh; Tầng 4 - số 082 Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 02763.813 218.