Ngày 19/8/2019, đấu giá bán cổ phần Công ty CP Cấp thoát nước Cần Thơ

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ do Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ sở hữu vào ngày 19/8/2019 như sau:

Doanh nghiệp phát hành:        Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần Thơ

Giới thiệu về doanh nghiệp: Khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch; Xây dựng công trình kỹ thuật, dân dụng khác; ...

Vốn điều lệ: 280.000.000.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 3.640.000 cổ phần  

Lần đấu giá:         1

Thời gian đấu giá: 19/08/2019

Giá khởi điểm: 14.000 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 100 cổ phần

Bước giá: 100 đồng

Khối lượng tối thiểu: 100 cổ phần

Khối lượng tối đa: 3.640.000 cổ phần

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 3.640.000 cổ phần

Ngày phát hành: 19/08/2019