Ngày 19/7/2019, đấu giá Cọc tiêu được trồng trên diện tích 27.495 m2 đất tại tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phát Đạt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/7/2019 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi ủy quyền như sau:

Công ty Đấu giá Hợp danh Phát Đạt (Địa chỉ: đường Huỳnh Thúc Kháng, P. Nghĩa Lộ, Tp. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) đấu giá tài sản của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi (Địa chỉ: số 194 Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) là Cọc tiêu được trồng trên diện tích 27.495 m2 đất tại xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi (không bao gồm Quyền sử dụng đất).

Nơi có tài sản: xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

Giá khởi điểm: 700.000.000 đồng.

Tiền đặt trước: 70.000.000 đồng.

Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ.

Thời gian đăng ký: Đến trước 16 giờ, ngày 16/7/2019.

Điều kiện đăng ký: Nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Đấu giá dự kiến: Lúc 08 giờ 30 phút, ngày 19/7/2019 tại đường Huỳnh Thúc Kháng, P. Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Địa điểm và cách thức đăng ký tại đường Huỳnh Thúc Kháng, P. Nghĩa Lộ, TP.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Điện thoại liên hệ: 0965.663.117

 

Ngày 16/7/2019, đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước tại tỉnh Phú Thọ

Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc Gia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 16/7/2019 do Hội đồng xử lý đấu giá tài sản huyện Tân Sơn ủy quyền như sau:

I. Thông tin chung:

1. Bên có tài sản đấu giá: Hội đồng xử lý đấu giá tài sản huyện Tân Sơn, địa chỉ: Xã Tân Phú, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

2. Đơn vị tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia, địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

3. Tài sản bán đấu giá, giá khởi điểm, nơi bảo quản tài sản, tiền đặt trước:

Tài sản đấu giá là tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước do Hội đồng xử lý đấu giá huyện Tân Sơn chịu trách nhiệm xử lý. Cụ thể như sau:

- 510m3 cát (lẫn sỏi) tập kết tại: Suối Lóng, Khu Lóng 2, xã Thạch Kiệt, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Giá khởi điểm:40.800.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi triệu, tám trăm nghìn đồng). Tiền đặt trước: 4.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn triệu đồng).

- 220 tấn Quặng Talc (lẫn đất, tạp chất) tập kết tại: Đồi Trò, Khu Cạn, xã Long Cốc, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Giá khởi điểm: 26.400.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu, bốn trăm nghìn đồng). Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba triệu đồng).

Giá khởi điểm chưa bao gồm các loại thuế, phí và lệ phí liên quan. Khách hàng trúng đấu giá tự liên hệ cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc sang tên đổi chủ, chuyển quyền sở hữu, sử dụng theo quy định và chịu mọi loại thuế, phí, lệ phí, chi phí công chứng... phát sinh.

4. Nơi bảo quản tài sản: tại địa điểm tập kết tài sản.

5. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

II. Kế hoạch cụ thể:

1. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

- Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo luật định mua và nộp hồ sơ từ ngày thông báo đến hết 17 giờ ngày 13/07/2019 tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia tại Phú Thọ (địa chỉ: Khu 13, xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).

- Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng).

2. Thời gian, địa điểm tổ chức xem tài sản: Từ ngày 11/07/2019 đến hết ngày 12/07/2019 tại nơi tập kết tài sản.

3. Nộp tiền đặt trước:

- Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 11/07/2019 đến hết ngày 15/07/2019.

- Người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước trực tiếp bằng tiền mặt tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia tại Phú Thọ (địa chỉ: Khu 13, xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

-Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 16/07/2019.

- Địa điểm: tại Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia tại Phú Thọ (địa chỉ: Khu 13, xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ).