Ngày 19/6/2019, đấu giá xe ô tô và máy móc thiết bị tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty Cổ phần Dịch vụ Đấu giá Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/6/2019 do Cục viễn thông ủy quyền như sau: