Ngày 19/6/2019, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước tại tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/6/2019 do Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Hồi ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum. Địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

2. Người có tài sản đấu giá: Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Hồi. Địa chỉ: Thôn 5, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá: Tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước là: 39,765m3 gỗ tròn, gỗ xẻ. Trong đó 6,723 m3 gỗ tròn, nhóm III,V, chủng loại gỗ Sao cát, Trâm và 33,042 m3 gỗ xẻ nhóm I đến nhóm VII,chủng loại gỗ Gõ, Sao xanh, Giổi, Bằng lăng, Re hương, Cóc đá, Thông nàng, Muồng, Xoan, Mít, Gội, Sữa, Giẻ bộp.(Chi tiết có hồ sơ kèm theo)

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 10/06/2019 đến ngày 12/06/2019.

- Địa điểm xem tài sản: Tại kho, bãi bảo quản của Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Hồi. Địa chỉ: Thôn 5, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến 10 giờ 00 phút ngày 17/06 /2019 tại số 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

6. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 215.021.759 (Hai trăm mười lăm triệu, không trăm hai mươi mốt nghìn, bảy trăm năm mươi chín đồng).

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000đồng/bộ.

Tiền đặt trước: 43.000.000đồng (Bốn mươi ba triệu đồng)/01 hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

-Thời gian nộp tiền đặt trước: Nộp ngày 13/06/2019 đến 10 giờ ngày 17/06/2019 trong giờ hành chính.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản:

Tên Tài khoản: Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

Số tài khoản: số 00761003934555

Tại Ngân hàng Vietcombank Kon Tum.

- Thời hạn nộp phiếu trả giá: Từ ngày thông báo niêm yết đấu giá đến trước 10 giờ 00 phút ngày 17/06/2019.

- Cách thức ghi phiếu, nộp phiếu trả giá: Xem quy chế đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ và các giấy tờ liên quan trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

- Địa chỉ đăng ký tham gia đấu giá: 40 Bùi Xuân Phái, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

- Bước giá: Tối thiểu là: 5.000.000đồng

Người tham gia đấu giá có quyền trả giá bằng giá khởi điểm hoặc giá khởi điểm cộng thêm bước giá tối thiểu.

9. Thời gian tổ chức công bố giá: 08 giờ 30 phút ngày 19/06/2019.

Địa điểm tổ chức cuộc công bố giá: Tại Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum.

Địa chỉ: Số 40 đường Bùi Xuân Phái, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

10. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức trả giá: Theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản đăng ký tại địa chỉ: 40 Bùi Xuân Phái, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. điện thoại: 02603.934.555./.