Ngày 19/6/2019, đấu giá lô vật tư, hàng hóa, công cụ dụng cụ, tài sản thanh lý tại TP.Đà Nẵng

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/6/2019 do Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Lô vật tư, hàng hóa, công cụ dụng cụ, tài sản thanh lý gồm: cáp, accu, phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, vật tư, hàng hóa,… các loại bán dạng phế liệu, số lượng: 356 danh mục tài sản do Viễn thông Cần Thơ, Số 11 đường Phan Đình Phùng, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ đưa ra thanh lý.

* Lưu ý: - Người đăng ký mua tài sản phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp; Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại và Giấy phép xử lý chất thải nguy hại có Mã CTNH là: 16 01 12 và 16 01 13. Tất cả các giấy tờ phải mang theo bản chính để đối chiếu;

- Tài sản được bán và giao theo hiện trạng thực tế, khách hàng phải xem tài sản trước khi đăng ký;

- Người mua chịu toàn bộ chi phí bốc xếp, phương tiện vận chuyển;

- Người mua phải hoàn tất việc nhận tài sản trong vòng 10 ngày kể từ ngày được giao tài sản.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Vào ngày 13/6/2019 và ngày 14/6/2019 tại Kho của VNPT Cần Thơ tại đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

3. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo niêm yết đến 09 giờ ngày 17/6/2019 tại Trung tâm, giá bán 500.000 đồng/hồ sơ.

4. Giá khởi điểm: 3.089.016.000 đồng (Tiền đặt trước 20% GKĐ, thu từ ngày 13/6/2019 đến 09 giờ ngày 17/6/2019).

5. Thời gian, địa điểm, Điều kiện, đăng ký tham gia đấu giá: : Từ ngày thông báo niêm yết đến 09 giờ ngày 17/6/2019 tại Trung tâm, Người đăng ký mua tài sản phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp; Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại và Giấy phép xử lý chất thải nguy hại có Mã CTNH là: 16 01 12 và 16 01 13. Tất cả các giấy tờ phải mang theo bản chính để đối chiếu;

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 15 giờ, ngày 19/6/2019 tại Trung tâm.

7. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp hoặc bằng lời nói, Phương thức đấu giá trả giá lên tại cuộc đấu giá theo quy chế cuộc đấu giá của Trung tâm.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm số 128D đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phốCần Thơ, ĐT: 0292. 3828864; Fax: 0292. 3782767; Email: daugiacantho@cantho.gov.vn./.