Ngày 19/4/2019, đấu giá quyền sử dụng 111 lô đất tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất vào ngày 19/4/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Tuy Phong ủy quyền như sau: