Ngày 19/3/2019, đấu giá quyền sử dụng đấtvà tài sản găn liền với đất tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

(BĐT) - Công ty TNHH Đấu giá Hồng Lĩnh thông báo đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh chuyển giao vào ngày 19/03/2019, cụ thể như sau:

1. Tài sản đấu giá: Tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất (có hồ sơ chi tiết), thửa đất số: (hợp thửa), tờ bản đồ số 10 tại thôn Đông Tiến, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh; Có giấy chứng nhận QSD đất số AD 230686 do UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 10/04/2007 mang tên Công ty TNHH Phương Lan (nay là Công ty CP Xây dựng và Phát triển Việt Lào).

Giá khởi điểm: 3.462.329.000 đồng. Bước giá: 20.000.000 đồng.

Tiền đặt trước: 690.000.000 đồng. Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ.

Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc thuê lại quyền sử dụng đất (trường hợp bên có tài sản bảo đảm không có điều kiện nộp các khoản thuế, phí liên quan thì người trúng đấu giá còn phải nộp các khoản thuế, phí để được thuê lại quyền sử dụng đất).

Tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền phạt chậm nộp tại Chi cục Thuế thành phố Hà Tĩnh tính đến 31/12/2018 là 1.048.256.333 đồng (Một tỷ, không trăm bốn mươi tám triệu, hai trăm năm mươi sáu nghìn, ba trăm ba mươi ba đồng).

2. Thời hạn, địa điểm tham khảo hồ sơ, nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 17 giờ 00, ngày 15 tháng 03 năm 2019 tại Công ty TNHH Đấu giá Hồng Lĩnh và Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 0201000653340 của Công ty TNHH Đấu giá Hồng Lĩnh mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Hà Tĩnh.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00, ngày 19 tháng 03 năm 2019 tại Chi cục THADS thành phố Hà Tĩnh.

4. Mọi chi tiết xin liên hệ: 

- Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 27, Đường Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh. Điện thoại: 0986.096.449;

- Công ty TNHH Đấu giá Hồng Lĩnh. Địa chỉ: Số 60, Đường Nguyễn Huy Tự, thành phố Hà Tĩnh. Điện thoại: 0914.115.777 - Giám đốc: Nghiêm Anh Tuấn; Website: Daugiahonglinh.com.