Ngày 19/3/2019, đấu giá quyền khai thác rừng trồng và cây tự nhiên tại tỉnh Tuyên Quang

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/3/2019 do Hạt Kiểm lâm huyện Yên Sơn ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Hạt Kiểm lâm huyện Yên Sơn - Địa chỉ: Km9, xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

2. Đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh - Địa chỉ: Tổ 8, phố Tân Thành, phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

3. Tài sản đấu giá

Quyền khai thác rừng trồng và cây tự nhiên mọc rải rác trên các lô rừng trồng gỗ mỡ thuộc Chương trình 327 và Dự án 661 nay đã quy hoạch lại là rừng sản xuất trên địa bàn xã Đạo Viện, huyện yên Sơn, cụ thể như sau:

* Gỗ rừng trồng (gỗ mỡ): 37,63 ha/35 lô, khoảnh 288A và 289A thuộc thôn Ngòi Rịa, xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn.

- Năm trồng: 1998, 1999, 2004, 2005 (Trong đó, Năm 1998 là 26,48 ha; năm 1999 là 2,40 ha; năm 2004 là 4,50 ha; năm 2005: 4,25 ha)

- Trữ lượng: 4.125,04m3

- Sản lượng khai thác đấu giá: 3.304,27m3, trong đó, Gỗ: 2.891,77m3; Củi: 412,50m3

* Cây mọc rải rác trên lô rừng trồng: 15,5 ha/8 lô thuộc khoảnh 288A thuộc thôn Ngòi Rịa, xã Đạo Viện, huyện Yên Sơn.

Trữ lượng: 40,44m3

Sản lượng khai thác đấu giá: 32,84m3, Trong đó, Gỗ: 28,79m3; Củi: 4,04m3

Tổng giá khởi điểm: 3.053.387.000 đồng (Ba tỷ không trăm năm mươi ba triệu ba trăm tám mươi bảy nghìn đồng./.)

Giá trên không bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT). Khách hàng trúng đấu giá phải chịu các loại thuế, phí, chi phí liên quan đến khai thác, vận chuyển, dọn dẹp, chặt củi, … và các chi phí phát sinh khác (nếu có).

Hình thức khai thác: Khai thác trắng.

Thời gian khai thác: 90 ngày, kể từ ngày trúng đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Thời gian, địa điểm đăng ký, mua và nộp hồ sơ: Từ ngày thông báo đến ngày 14/03/2019 tại Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh hoặc VPĐD Công ty tại Tuyên Quang - SN 15, đường Lê Duẩn, tổ 20, phường Tân Hà, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang (trong giờ hành chính).

Điều kiện và cách thức đăng ký: Các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện về tài chính, không vi phạm pháp luật về kinh tế, có năng lực hành vi dân sự, mua và nộp hồ sơ tại Công ty.

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá cả lô bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản trên thưc địa: Ngày 11, 12/03/2019 (trong giờ hành chính)

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng, Tiền đặt trước: 610.000.000 đồng (tương đương 20% giá khởi điểm – đã làm tròn)

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 14/03, 15/03 và 18/03/2019.

Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 8106201003970 của Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh tại Ngân hàng nông nghiệp & PTNT Việt Nam – Chi nhánh TP Tuyên Quang.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 09h00 phút ngày 19/03/2019 tại Hội trường Hạt Kiểm lâm huyện Yên Sơn.

Mọi cá nhân tổ chức có nhu cầu xin liên hệ với công ty theo địa chỉ trên.

Điện thoại: 02103.85.3838; 0934.44.38.38.