Ngày 19/2/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính tịch thu tại tỉnh Bắc Kạn

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/2/2020 do Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tình Bắc Kạn; địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1 thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn; địa chỉ: Tổ 16, phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 02 năm 2020

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn; địa chỉ: Tổ 7b, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

4. Danh mục tài sản, số lượng, chất lượng

- Tên tài sản đấu giá: tài sản là tang vật vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ nhà nước là lô tài sản gồm: 01 lô gỗ tròn từ nhóm VII đến nhóm VIII; Số lượng 130 khúc; Khối lượng: 6,374 m3; Chất lượng còn lại từ 80% - 90%.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá (trong giờ hành chính)

Ngày 12/02/2020, 13/02/2020, tại Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1; địa chỉ: phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, cách thức đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính)

Bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 12/02/2020 đến 15 giờ 30 phút ngày 17/02/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn; tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ gồm có:

- 01 Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (có đóng dấu treo của Trung tâm DVBĐG);

- 01 bản photocopy chứng minh nhân dân - mang theo bản gốc CMND để đối chiếu với bản photo hoặc bản photo có chứng thực.

- Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá).

- 01 Giấy nộp tiền (bản gốc) - trong trường hợp chuyển khoản.

7. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá

- 4.063.125,đ (Bốn triệu không trăm sáu mươi ba nghìn, một trăm hai mươi năm đồng)

8. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá; tiền đặt trước (trong giờ hành chính)

8. 1. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000, đ/hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng)

8.2. Tiền đặt trước: 600.000 đ (Sáu trăm nghìn đồng)

Nộp tiền đặt trước bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trong 03 ngày: 14/02/2020, 17/02/2020 đến 15 giờ 30 phút ngày 18/02/2019, như sau:

Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

STK: 39510000019590 mở tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Bắc Kạn

9. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đều được phép đăng ký tham gia đấu giá, trừ những trường hợp sau:

9.1. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

9.2. Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

9.3. Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

9.4. Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm 9.3 của ý 9 này;

9.5. Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

10. Hình thức đấu giá; phương thức đấu giá;

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, đấu giá theo thủ tục rút gọn.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Thông tin chi tiết, liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn; số điện thoại: 0209 3843 668 hoặc 0209 3875 790./.