Ngày 19/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/12/2019 do Ủy ban nhân dân huyện Na Rì ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá.

a) Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Bắc Kạn. Địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn.

b) Người có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân huyện Na Rì. Địa chỉ: thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

2. Tên tài sản; giá khởi điểm; tiền đặt trước; tiền mua hồ sơ. 

T

T

Tên

đất

Mục

đích

sử

dụng đất

Diện

tích

(m2)

Giá

khởi

điểm/lô

(đồng)

 

Tiền

bán

hồsơ/lô

(đ)

 

Tiền

đặt trước/lô

(đ)

1

số

28

ODT

159

207.590.400

200.000

40.000.000

2

số

29

ODT

157

204.979.200

3

số30

ODT

155

202.368.000

4

Khu

đất

Đội

QLTT (cũ)

ODT

309

370.800.000

Tổngcộng

958.737.600

 

 

Nơi để tài sản: tại Khu dân cư Tổ nhân dân Giả Dìa, khu đất Đội Quản lý thị trường (cũ) Tổ nhân dân Phố Mới, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá 

Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Bắc Kạn hoặc Phòng Tài Nguyên và Môi trường huyện Na Rì để xem tài sản trong giờ hành chính 02 ngày 02/12/2019 và 03/12/2019).

Địa điểm: tại Khu dân cư Tổ nhân dân Giả Dìa, khu đất Đội Quản lý thị trường (cũ) Tổ nhân dân Phố Mới, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, thu tiền đặt trước (Trong giờ hành chính).

- Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

+ Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn: Từ ngày 27/11/2019 đến 16h ngày 16/12/2019.

+ Tại Hội trường UBND huyện Na Rì: Từ 08 giờ 30 phút đến 15 giờ 00 phút ngày 13/12/2019.

- Nộp tiền đặt trước trong 03 ngày 16, 17/12/2019 đến 15h30’ ngày 18/12/2019. Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

+ Số tài khoản: 8600201005480 mở tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Bắc Kạn.

+ Số tài khoản: 39510000019590 mở tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Bắc Kạn.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: Hồi 08 giờ 30 phút ngày 19/12/2019.

- Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; đấu giá từng lô.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

7.1. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá.

- Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua tài sản trên đều được phép đăng ký tham gia đấu giá, trừ những trường hợp sau:

+ Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

+ Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

+ Người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản;

+ Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người đó.

- Có hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

7.2 Cách thức đăng ký tham gia đấu giá.  

Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ bao gồm:

- Phiếu tham gia đấu giá (Bản chính), mẫu phiếu do Trung tâm DVĐGTS cung cấp;

- Chứng minh thư nhân dân, (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Sổ hộ khẩu, (01 bản phôtô có chứng thực hoặc kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Giấy ủy quyền (Trong trường hợp ủy quyền đăng ký, tham gia đấu giá);

- Giấy nộp tiền đặt trước.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ theo địa chỉ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn. Điện thoại: 0209.3875.790./.