Ngày 19/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/12/2019 do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Long Hồ ủy quyền như sau:

Đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất. DT thửa đất: 100 m2 thuộc thửa số 56 (thửa cũ số 1238), tờ bản đồ số 27 (tờ bản đồ cũ số 4), loại đất ở tại nông thôn (ONT), thời hạn sử dụng lâu dài (theo trích lục bản đồ địa chính của CNVPĐKĐĐ huyện Long Hồ). Giá khởi điểm: 562.300.000 đồng.

* Thời gian, địa điểm xem thửa đất: Từ ngày thông báo đến ngày 16/12/2019, tọa lạc tại: ấp Phú An, xã Phú Đức, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

* Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 16/12/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 112.000.000 đồng/01 hồ sơ.

* Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, có nhu cầu sử dụng đất ở theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Có đơn đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu quy định, trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích và xây dựng đúng quy hoạch sau khi trúng đấu giá. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền cho người khác thay mình nộp tiền đặt trước vào tài khoản mở tại Ngân hàng của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long (từ ngày 16/12/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 18/12/2019).

* Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 30 phút ngày 19/12/2019, tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long.

Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Bằng cách bỏ phiếu trực tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: Số 06, đường 30 tháng 4, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3826232, 2240321 hoặc Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Long Hồ. Địa chỉ: Khóm 5, thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: (0270) 3850.224.

Rất mong quí cơ quan tạo điều kiện thuận lợi để Trung tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao./.