Ngày 19/12/2019, đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

(BĐT) - Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/12/2019 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá tài sản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương. Địa chỉ: Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh. Địa chỉ: 478A, đường Mậu Thân, Khóm 3, Phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

3. Tên tài sản đấu giá là: Quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát sông) tại xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. 

STT

Tọa độ

Diện tích

(ha)

Hiện trạng

Mức sâu thấp nhất khối trữ lượng (m)

Trữ lượng tài nguyên khai thác cấp 122(m3)

Địa điểm

X

Y

1

1107733.56

589775.76

24,7

Mỏ đã thăm dò năm 2017 và được UBND tỉnh phê duyệt trữ lượng tại Quyết định số 2016/QĐ-UBND ngày 26/10/2017

17,5

256.880

Xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

2

1107142.31

590788.93

3

1106989.12

591145.15

4

1106766.65

590930.62

5

1107686.16

589742.91

4. Nơi có tài sản đấu giá: Xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

5. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá và bước giá:

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 658.897.200 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi tám triệu, tám trăm chín mươi bảy nghìn hai trăm đồng).

- Bước giá (5% giá khởi điểm): 33.000.000 đồng (Ba mươi ba triệu đồng).

- Ngoài giá trúng đấu giá, đơn vị trúng đấu giá phải chi trả chi phí thăm dò mỏ với số tiền làm tròn: 243.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi ba triệu đồng) cho đơn vị thăm dò là Doanh nghiệp tư nhân Thanh Trang (Theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản đây là chi phí thăm dò hợp lý được UBND tỉnh xem xét và cấp giấy phép thăm dò).

6. Tiền đặt trước:

Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước là: 99.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi chín triệu đồng) từ ngày 16/12/2019 đến 16 giờ ngày 18/12/2019.

Khách hàng nộp tiền vào tài khoản của Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương mở tại Ngân hàng, cụ thể như sau:

- Tên tài khoản: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương

+ Số tài khoản: 070105827979

+ Tại Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Trà Vinh.

Khoản tiền này sẽ được trả lại cho người tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá (Trừ trường hợp vi phạm quy định về tịch thu khoản tiền đặt trước của khách hàng tham gia đấu giá tại khoản 6 Điều 39 Luật đấu giá tài sản năm 2016). Người trúng đấu giá sẽ được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

7. Phí hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

- Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 19/12/2019 (thứ năm).

- Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

9. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày 08/11/2019 đến 16 giờ ngày 16/12/2019.

10. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

11. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

1. Thời gian xem tài sản: Người đăng ký tham gia đấu giá được xem trực tiếp tài sản trong khoảng thời gian từ ngày 03 và 04/12/2019.

2. Địa điểm xem tài sản đấu giá: Tại các tọa độ như đã nêu ở trên. Khách hàng xem tài sản đấu giá liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương (để được hướng dẫn).

12. Hình thức, Phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

13. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

- Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản.

- Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản không thuộc trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

- Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

- Người đăng ký tham gia đấu giá phải cung cấp các thông tin của tổ chức, cá nhân có liên quan cho Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương khi đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do tổ chức đấu giá phát hành).

14. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

Đăng ký tham gia đấu giá tài sản trực tiếp: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá tài sản đến trực tiếp Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, khi đến đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải mang theo giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với khách hàng là cá nhân), sổ hộ khẩu; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng minh nhân dân của người đại diện đăng ký (đối với khách hàng là tổ chức) gồm bản chính và bản sao để Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương kiểm tra, đối chiếu.

15. Hồ sơ tham gia đấu giá

a. Doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị kinh doanh nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương cung cấp).

Trong đơn đăng ký tham gia đấu giá phải ghi rõ cam kết:

- Cam kết thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của Pháp luật về lĩnh vực thuế.

- Cam kết thực hiện Bảo vệ môi trường theo quy định của Pháp luật.

- Cam kết triển khai và hoàn thành việc đầu tư khai thác, tiêu thụ sản phẩm kể từ ngày ký Quyết định giấy phép khai thác trữ lượng vật liệu (cát, đất).

b. Thành phần Hồ sơ tham gia đấu giá tài sản gồm:

- Đơn đề nghị tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đấu giá quyền khai thác khoáng sản (theo mẫu số 01, Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính).

- Hồ sơ giới thiệu năng lực kinh nghiệm trong thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản (theo mẫu số 02, Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính); lưu ý phần năng lực tài chính phải có kết quả kiểm toán độc lập 03 năm gần nhất.

- Bản cam kết thực hiện dự án (theo mẫu số 03, Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, CMND hoặc CCCD của người đại diện theo pháp luật.

- Nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước: đến thời điểm hết tháng 9 năm 2019 người đăng ký tham gia đấu giá không nợ tiền thuế (có xác nhận của cơ quan thuế).

16. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản hoặc cần biết thêm chi tiết, xin liên hệ Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Viễn Phương, địa chỉ: Số 64A Nguyễn Thái Học, khóm 2, phường 2, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.