Ngày 19/12/2019, đấu giá hàng hóa tịch thu sung quỹ tại thành phố Cần Thơ

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/12/2019 do Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ ủy quyền như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ thông báo việc niêm yết tài sản đấu giá như sau:

1. Tài sản đấu giá: Tài sản do Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ, Số 08-10 đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đưa ra đấu giá, cụ thể: 

Tài sản

Số lượng

Giá khởi điểm (đồng)

01

Quần Jean, xuất xứ Trung Quốc

202 cái

32.320.000

02

Dao các loại, xuất xứ Thái Lan

24.500 cây

383.602.000

(Tiền đặt trước 20% GKĐ, nhận vào ngày 12/12/2019, ngày 13/12/2019 và ngày 16/12/2019 (đến 17 giờ).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Vào ngày 12/12/2019 và ngày 13/12/2019 tại Kho Cục Quản lý thị trường, Số 08-10 đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

3. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến ngày 16/12/2019 (đến 17 giờ) tại Trung tâm, giá bán Lô Quần Jean là 100.000 đồng/hồ sơ; giá bán Lô Dao là 200.000 đồng/hồ sơ

4. Thời gian, địa điểm, đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tại Trung tâm từ ngày niêm yết đến ngày 16/12/2019 (đến 17 giờ).

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 09 giờ, ngày 19/12/2019 tại Trung tâm.

6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Thực hiện theo quy chế cuộc đấu giá của Trung Tâm.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm số 128D đường 3 Tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, ĐT: 0292. 3828864; Fax: 0292. 3782767;

Email: daugiacantho@cantho.gov.vn./.