Ngày 19/12/2019, đấu giá 5 xe ô tô tại tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá thanh lý một số xe ôtô đã qua sử dụng vào ngày 19/12/2019 như sau:

1. Tài sản đấu giá: 05 xe ô tô, đăng ký và đấu giá từng chiếc một 

Số

T

T

Tên và

đặc điểm

phương tiện

vận tải

ĐVT

(chiếc)

CLCL

(%)

Giá khởi điểm

(đồng/xe)

Tiền đặt trước

(đồng/chiếc

Bước giá

(đồng/chiếc)

1

Xe 05 chỗ FORD LASER GHIA,

động cơ xăng,

thể tích làm việc của động cơ 1.840 cm3, số máy FP-868423, số khung JS7XXXSRNC3T03770, mang biển số 75C-2329, do hãng Ford sản xuất tại Việt Nam năm 2003

1

33,65%

151.730.910

30.000.000

3.000.000

2

Xe 08 chỗ MITSUBISI JOLIE VB2WLNHEYVT, động cơ xăng, thể tích làm việc của động cơ 1.997 cm3, số máy 4G63VZ-04172, số khung RLA00VB2W-31001774, mang biển số 75C-3196, do hãng Mitsubishi sản xuất tại Việt Nam năm 2003

1

32,40%

96.080.727

19.000.000

2.000.000

3

Xe 08 chỗ MITSUBISI JOLIE VB2WLNHEYVT, động cơ xăng, thể tích làm việc của động cơ1.997 cm3, số máy 4G63VZ-03731, số khung RLA00VB2W-31001305, mang biển số 75C-3439, do hãng Mitsubishi sản xuất tại Việt Nam năm 2003

1

32,40%

96.080.727

19.000.000

2.000.000

4

Xe 08 chỗ MITSUBISI JOLIE VB2WLNHEYVT, động cơ xăng, thể tích làm việc của động cơ 1.997 cm3, số máy 4G63VZ-04007, số khung RLA00VB2W-31001581, mang biển số 75C-3457, do hãng Mitsubishi sản xuất tại Việt Nam năm 2003

1

32,40%

96.080.727

19.000.000

2.000.000

5

Xe 08 chỗ MITSUBISI JOLIE VB2WLNHEYVT, động cơ xăng, thể tích làm việc của động cơ 1.997 cm3, số máy 4G63RZ-01948, số khung RLA00VB2W-41001438, mang biển số 75C-2779, do hãng Mitsubishi sản xuất tại Việt Nam năm 2004

1

37,05%

109.870.091

20.000.000

2.000.000

Tổng cộng

549.843.182

2. Nơi có tài sản đấu giá:

- Xe 75C - 2329: Tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế, số 64 Tố Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế.

- Xe 75C - 3196: Tại Chi cục Thuế khu vực Hương Điền (Chi Cục Thuế Phong Điền cũ. Địa chỉ: 48 Văn Lang, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế).

- Xe 75C - 3439: Tại Chi cục Thuế khu vực Hương Điền (Chi Cục Thuế Quảng Điền cũ. Địa chỉ: 168 Nguyễn Vịnh, thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế).

- Xe 75C - 3457: Tại Chi cục Thuế khu vực Hương Phú (Chi Cục Thuế Hương Thủy cũ. Địa chỉ 599 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế).

- Xe 75C - 2779: Tại Chi cục Thuế khu vực Hương Phú (Chi Cục Thuế Phú Vang cũ. Địa chỉ: Đường Nguyên Đức Xuyên, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế).

3. Cơ quan có tài sản đấu giá: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Đăng ký xe ô tô số A0015124 ngày 10/11/2003 của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; Đăng ký xe ô tô số A0015142 ngày 11/11/2003 của Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; Đăng ký xe ô tô số A0015149 ngày 20/11/2003 của Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; Đăng ký xe ô tô số A0000002 ngày 21/11/2003 của Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, đăng ký lần đầu ngày 21/11/2003; Đăng ký xe ô tô số 0000818 ngày 12/10/2004 của Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Trong giờ hành chính tại nơi có tài sản đấu giá đến hết ngày 16/12/2019 (Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký tại Trung tâm đến hết ngày 10/12/2019 để được hướng dẫn xem tài sản).

Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 16/12/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, thời hạn nộp tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- 150.000 đồng/hồ sơ/xe có giá khởi điểm dưới 100.000.000 đồng.

- 200.000 đồng/hồ sơ/xe có giá khởi điểm trên 100.000.000 đồng.

Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền đặt trước từ ngày 16/12/2019 đến 17 giờ 00 ngày 18/12/2019 vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các Ngân hàng sau:

- Tài khoản số 1005002358 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số 47000014506666 tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeAbank) Chi nhánh Huế.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản đến 17 giờ 00 ngày 16/12/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, số 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký, hồ sơ tham gia đấu giá: Có Đơn đăng ký đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm phát hành); Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm ban hành; Với cách thức đăng ký tham gia đấu giá theo từng xe thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

a. Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

b. Phương thức đấu giá: Theo phương thức trả giá lên.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 00 ngày 19/12/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khách hàng có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên, đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế; Điện thoại: 0234.3501567- 0913.465254, website: daugiatthue.com hoặc Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế, điện thoại: 0234.3825761, 0234.3848526./.