Ngày 19/1/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội

(BĐT) -Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á thông báo mời tham gia đấu giá vào ngày 19/1/2019 bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 1 lần (1 vòng) cho tất cả các thửa đất đưa ra đấu giá. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

I. Vị trí khu đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền hồ sơ:

1. Khu Đường cái, thôn Thường Liễu: Gồm 03 thửa (được đánh số 02, 03, 08). Tổng diện tích: 285 m2. Giá khởi điểm: 2.000.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 30.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 100.000 đồng/ 01thửa.

2. Khu Văn Phòng, thôn Gia Phú. Gồm 02 thửa (được đánh số 10, 11). Tổng diện tích: 215,95 m2. Giá khởi điểm: 1.500.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 27.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 100.000 đồng/ 01thửa.

3. Khu Đinh hàn, phía Bắc thôn Lễ Nhuế: Gồm 24 thửa (được đánh số 06, từ 07 - 18, từ 20 - 30). Tổng diện tích: 2.423,3 m2. Giá khởi điểm: 1.800.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 40.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 100.000 đồng/ 01thửa.

4. Khu Đìa trâu, thôn Đồng Cả, xã Tân Dân: Gồm 02 thửa (được đánh số 05, 06). Tổng diện tích: 385,9 m2. Giá khởi điểm: 1.900.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 45.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 200.000 đồng/ 01 thửa.

5. Khu Giõng Con Lỡm, thôn Đồng Cả, xã Tân Dân: Gồm 32 thửa đất (từ thửa 01 – thửa 32). Tổng diện tích: 4.001,1 m2. Giá khởi điểm: 1.900.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 36.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 200.000 đồng/ 01 thửa.

6. Khu Cánh vườn, thôn Gia Phú, xã Tân Dân: Gồm 04 thửa đất từ thửa 01 – thửa 04. Tổng diện tích: 409,4 m2. Giá khởi điểm: 1.700.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 35.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 100.000 đồng/ 01 thửa.

7. Khu Đống dứa, thôn Đại Nghiệp, xã Tân Dân: Gồm 05 thửa (được đánh số 04, 07 đến 09, 12). Tổng diện tích: 676,7 m2. Giá khởi điểm: 1.500.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 37.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 100.000 đồng/ 01thửa.

II. Các thông tin khác:

- Bán hồ sơ từ 17/12/2018 đến 17/01/2019 (trong giờ hành chính) cụ thể như sau: Tại Trụ sở Tiếp công dân UBND huyện Phú Xuyên vào các ngày 17, 20, 24, 27/12/2018; ngày 03, 07, 10/01/2019 và từ các ngày 14 – 17/01/2019. Tại Trụ sở Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á từ ngày 17/12/2018 đến 17/01/2019.

- Thời gian nhận tiền đặt trước từ ngày 16/01/2019 đến 17/01/2019 trong giờ hành chính cho Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á hoặc chuyển vào tài khoản số 135490415 tại Ngân hàng Thương mại Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Chi nhánh Thăng Long - PGD Tây Hà Nội của Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á

- Thời gian thăm thực địa vào ngày 16, 17/01/2019.

- Thời gian bán đấu giá: 13h30’, ngày 19/01/2019 tại Nhà Văn hóa, trung tâm huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội.

Các thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Huyện Phú Xuyên. Điện thoại liên hệ: 0948.612.662 hoặc Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á; VPGD: N4A Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Số điện thoại: 024.625.44211.