Ngày 19/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

(BĐT) - Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/11/2018 do Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Bình Thuận ủy quyền như sau:

Tài sản bán đấu giá:

- Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất thửa đất số 1, tờ bản đồ số 99, tọa lạc tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Diện tích: 2.317 m2. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp;

- Quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 1633, tờ bản đồ số 01(10-218458+212458+212452+218452), tọa lạc tại xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Diện tích: 4.285 m2. Đất trồng cây lâu năm;

- Toàn bộ máy thiết bị dây chuyền sản xuất chế biến gỗ (Danh mục máy thiết bị).

Giá khởi điểm khoản nợ quá hạn là: 18.500.000.000 đồng.

Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm thuế (VAT) và chưa bao gồm lệ phí phát sinh trong quá trình làm thủ tục liên quan đến việc mua bán tài sản.

Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Là tài sản thế chấp cho Ngân hàng SCB – Chi nhánh Bình Thuận.

Bên có tài sản bán: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Chi nhánh Bình Thuận.

Số tiền đặt trước: 5%giá khởi điểm.

Thời gian bán hồ sơ, kết thúc nhận hồ sơ, xem tài sản và tiền đặt trước mua tài sản: Từ 8h00, ngày 2910/2018 đến 16h30, ngày 16/11/2018.

Thời gian bán đấu giá: Lúc 9 giờ 30 phút, ngày 19/11/2018.

Phương thức và hình thức bán đấu giá: Đấu giá lên trực tiếp bằng lời nói để chọn người trả giá cao nhất, người trả sau phải cao hơn người trả trước.

Địa điểm dự kiến tổ chức bán đấu giá tại: Số 74 Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM.

Mọi chi tiết tham khảo, hồ sơ vui lòng liên hệ: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo. Số 74 Trần Trọng Cung, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP.HCM. Điện thoại: 0866 7676 16 – 0968 101 550.