Ngày 19/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh thông báo tổ chức đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 19/10/2019 do Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Vân Cơ, Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh - Trụ sở tại Số 1512, đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Vân Cơ, Phú Thọ - Trụ sở tại Số 2454, đường Hùng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá tài sản (dự kiến): 9h00 ngày 19/10/2019;

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản (dự kiến): Hội trường Công ty đấu giá Hợp danh Anh Minh - Số 1512, đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền mua hồ sơ:

4.1. Tên tài sản: Quyền sử dụng thửa đất số 863, tờ bản đồ số 37 tại địa chỉ: Xóm Ngoại, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

- Giấy tờ pháp lý: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 036460 do Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì cấp theo Quyết định số 5832/QĐ-UBND ngày 05/12/2007; Số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 2346.

4.2. Thông tin, đặc điểm tài sản đấu giá.

- Diện tích 205 m2 (Bằng chữ: Hai trăm linh năm mét vuông);

- Hình thức sử dụng:

+ Sử dụng riêng: 205 m2;

+ Sử dụng chung: Không m2;

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở 180 m2; Đất vườn 25,0 m2;

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

+ Tên người sử dụng đất: Hộ ông Nguyễn Đức Khương, bà Lê Thị Thường;

+ Tài sản gắn liền trên đất: 01 nhà ở xây cấp bốn và công trình phụ đi kèm;

4.3. Giá khởi điểm, bước giá:

- Giá khởi điểm: 1.235.000.000 đ (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm ba mươi lăm triệu đồng);

- Bước giá: 10.000.000 đ (Bằng chữ: Mười triệu đồng chẵn);

5. Thời gian xem tài sản, tham khảo, mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

a. Thời gian xem tài sản: Trong 02 (hai) ngày 03, 04/10/2019 (Trong giờ hành chính). Liên hệ xem tài sản: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Vân Cơ, Phú Thọ (Ms. Ngọc - ĐT: 0978292573).

b. Thời gian mua hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 03/10/2019 đến hết ngày 16/10/2019 (trong giờ hành chính).

c. Mua hồ sơ mời tham gia đấu giá, đăng ký xem tài sản và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại: Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh – Số 1512 Đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại liên hệ: 0985 444 447 (Ms Hà);

Tiền mua hồ sơ: 500.000 đ/ hồ sơ (Bằng chữ: Năm trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ).

6. Thời gian và hình thức nộp tiền đặt trước

- Tiền đặt trước: 150.000.000 đ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng);

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong 03 (ba) ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá (trong giờ hành chính);

- Nộp tiền đặt trước trực tiếp tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Vân Cơ. Phú Thọ (Liên hệ: Ms. Ngọc - ĐT: 0978292573).

7. Hình thức, phương thức, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật, có năng lực tài chính và khả năng thanh toán đối với tài sản đấu giá theo quy định pháp luật, không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016;

- Cách thức đăng ký: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước đúng thời hạn và hình thức theo quy định.

Chi tiết xin liên hệ:

- Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh - số 1512 đường Hùng Vương, p. Gia Cẩm, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ. Điện thoại: 02103 818 999/ 0985444447.

- Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Vân Cơ, Phú Thọ. (Ms.Ngọc – ĐT: 0978292573).