Ngày 19/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/10/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu ủy quyền như sau:

Đấu giá QSD đất ở 01 bên tuyến đường từ quốc lộ 6 đấu nối vào Trường THPT Thảo Nguyên, TK cấp 3, TK 70, TTNT Mộc Châu, huyện Mộc Châu.

1. Thời gian, địa điểm buổi công bố giá tài sản:

- Thời gian: Vào hồi 08h00’, ngày 19/10/2019 (thứ Bẩy).

- Địa điểm: Hội trường lớn UBND huyện Mộc Châu.

2. Tài sản và giá khởi điểm, tiền đặt trước của tài sản đấu giá: 35 lô đất tại khu đất ở 01 bên tuyến đường từ quốc lộ 6 đấu nối vào Trường THPT Thảo Nguyên, TK cấp 3, TK 70, TTNT Mộc Châu. Giá khởi điểm: 10.185.000 đồng/m2. Tiền đặt trước: 250.000.000 đồng/lô đất.

3. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp với phương thức Trả giá lên.

4. Cách thức đăng ký, thời gian mua, nộp hồ sơ, nộp phiếu trả giá, tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất ở mua, nộp hồ sơ, nộp phiếu trả giá, nộp tiền đặt trước đúng thời gian quy định như sau:

- Thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 04/10/2019 đến 17h30’, ngày 16/10/2019 (trong giờ hành chính trừ Thứ 7 và Chủ nhật) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu hoặc Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 15/10/2019 đến ngày 11h30’, ngày  17/10/2019 (trong giờ hành chính) bằng hình thức chuyển khoản.

5. Phương thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư đảm bảo về địa chỉ của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu hoặc Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

Mọi thông tin liên hệ: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt. Địa chỉ: Số 14/143 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội. ĐT: 0243.2115234; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu. Địa chỉ: Tiểu khu 14, TT. Mộc Châu, H. Mộc Châu, tỉnh Sơn La. ĐT: 02123.866.489.