Ngày 19/10/2019, đấu giá quyền sử dụng 3,18737 ha đất và tài sản trên đất tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo bán đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 19/10/2019 do Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Tổ chức có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Đường 23-8, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Tài sản đấu giá: Tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê đối với diện tích đất 3,18737 ha tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Công trình Club House (Dự án 10).

- Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ (TMD).

- Hình thức cho thuê đất: Trả tiền thuê đất hàng năm.

- Thời hạn thuê đất: Đến ngày 31/12/2085.

- Tổng giá khởi điểm: 196.359.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi sáu triệu, ba trăm năm mươi chín nghìn đồng).Trong đó:

+ Giá khởi điểm quyền sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm: 136.000.000 đồng/năm

+ Giá khởi điểm tài sản trên đất (Cây phi lao): 60.359.000 đồng. (Tổng giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản phí, lệ phí liên quan khác. Người trúng đấu giá phải chi trả các khoản phí và lệ phí theo quy định của pháp luật).

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 39.271.000 đồng/hồ sơ đăng ký.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Nộp 4.000.000 đồng/hồ sơ đăng ký.

Thông tin cụ thể của tài sản được niêm yết tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, Sở Tài chính Quảng Bình và UBND xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên (không giới hạn số vòng).

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07h30/ ngày 27/9/2019 đến 16h30/ ngày 16/10/2019 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản vào ngày 10/10/2019 và ngày 11/10/2019 tại nơi có tài sản: Xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Khách hàng có nhu cầu, liên hệ ông Trà Minh Toàn (Đấu giá viên - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình) để sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản.

- Thời gian nộp tiền đặt trước từ 07h30/ ngày 14/10/2019 đến 16h30/ ngày 16/10/2019. Khách hàng nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại.

- Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu thực hiện dự án đầu tư phù hợp với mục đích sử dụng đất và quy hoạch chi tiết được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1914/QĐ-UBND ngày 12/06/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, thương mại và giải trí cao cấp FLC, tại xã Hải Ninh và xã Hồng Thủy, tỉnh Quảng Bình, tỷ lệ 1/500, chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, đấu giá tài sản và Quyết định số 2858/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt phương án đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê đối với diện tích đất 3,18737 ha tại xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng Công trình Club House (Dự án 10).

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc.

Xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá:

- Thời hạn tổ chức thẩm định, xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá: Từ 07h30/ đến 16h30/ ngày 17/10/2019.

- Thời gian thông báo (niêm yết thông báo) đối với những khách hàng đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia đấu giá: Từ 07h30/ đến 16h30/ ngày 18/10/2019.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá tài sản: Vào lúc 08h00/ ngày 19/10/2019 tại hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, Số điện thoại: 0232.3533568; Website: https://daugia.quangbinh.gov.vn.