Ngày 19/10/2018, đấu giá xe ô tô toyota tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty Cổ phần đầu tư và Đấu giá chuyên nghiệp Việt Nam thông báo đấu giá cho thuê tài sản do Tạp chí Tài chính ủy quyền vào ngày 19/10/2018 như sau: