Ngày 19/10/2018, đấu giá quyền sử dụng 3.741 m2 đất tại huyện Thanh Oai, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thanh Oai phối hợp với Công ty CP Đấu giá số 5 - Quốc gia thông báo bán đấu giá tài sản ngày 19/10/2018 như sau:

1. Thông tin khu đất: Đấu giá QSD đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở thấp tầng tại khu Lò Gạch (giai đoạn II), xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội. Diện tích: 3.741 m2; giá khởi điểm: 6.600.000 đ/ m2; tiền đặt trước: 2.000.000.000 đồng; tiền hồ sơ: 1.000.000 đ/ hồ sơ; bước giá: 100.000 đ/ m2.

2. Đối tượng tham gia đấu giá: Là nhà đầu tư (Tổ chức kinh tế) độc lập có chức năng kinh doanh bất động sản thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai 2013 và theo quy định tại Phương án đấu giá đã được UBND huyện Thanh Oai phê duyệt.

3. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng (Tối thiểu qua 03 vòng đấu bắt buộc) theo phương thức trả giá lên.

4. Thời gian bán và nộp hồ sơ: Từ 28/9/2018 đến 19/10/2018 (giờ hành chính). Tham khảo thông tin hồ sơ tại Cổng TTĐT Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.tnmtnd.hanoi.gov.vn) và UBND huyện Thanh Oai (http://www.thanhoai.hanoi.gov.vn).

Nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp tại Trung tâm PTQĐ huyện Thanh Oai hoặc gửi thư đảm bảo đến Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. Đ/c: Số 9 Nguyễn Đình Chiểu, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 16/10/2018 đến hết 17/10/2018 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền: Chuyển khoản vào tài khoản: Công ty Cổ phần Đấu giá số 5 – Quốc Gia. Số TK: 113002642155 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành An.

6. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa: Ngày 11/10/2018 và 12/10/2018 (giờ hành chính) tại khu đất đấu giá.

7. Tổ chức cuộc đấu giá: 08h30’, ngày 19/10/2018 tại Hội trường UBND huyện Thanh Oai. Địa chỉ: Số 135 thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội.

* Liên hệ: Trung tâm PTQĐ huyện Thanh Oai. ĐT: 024 33242168 hoặc Công ty CP Đấu giá số 5 – Quốc gia. ĐT: 0243.7622.619.