Ngày 19/10/2018, đấu giá 768 xe mô tô hai bánh tại TPHCM

(BĐT) - Công ty Cổ phần đấu giá Nam Giang thông báo đấu giá cho thuê tài sản do Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ-Đường sắt (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) ủy quyền vào ngày 19/10/2018 như sau:

Tài sản đấu giá: 768 (Bảy trăm sáu mươi tám) xe môtô hai bánh đã vi phạm hành chính trong lĩnh vực TTATGT đường bộ.

Nguồn gốc tài sản: Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính được bán để tịch thu sung quỹ nhà nước.

Đặc điểm của tài sản: Theo Danh sách 768 xe mô tô hai bánh đã có quyết định tịch thu tổ chức bán đấu giá (theo công văn số: 3614/CV-PC67(TL) ngày 19/9/2018 của Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ-Đường sắt (Công an Thành phố Hồ Chí Minh).

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 912.500.000 đồng (Viết bằng chữ: Chín trăm mười hai triệu năm trăm ngàn đồng).

Tiền đặt trước: 20% so với giá khởi điểm nộp vào tài khoản Công ty Cổ phần đấu giá Nam Giang (Khoản tiền đặt trước của người trúng đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá).

Hình thức đấu giá và phương thức đấu giá: trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

Thời gian đăng ký, xem tài sản và tổ chức bán đấu giá:

Cá nhân tổ chức không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản liên hệ tham khảo hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký trong giờ hành chính từ ngày 02/10/2018 đến ngày 16/10/2018, tại Công ty cổ phần đấu giá Nam Giang.

Thời gian đóng tiền đặt trước: trong giờ hành chính các ngày 16/10/2018, ngày 17/10/2018 và ngày 18/10/2018, nộp vào tài khoản Công ty cổ phần đấu giá Nam Giang.

Thời gian xem tài sản: trong giờ hành chính các ngày 11/10/2018 và 12/10/2018, xem tại: 240A Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

Tổ chức đấu giá: lúc 09h30 ngày 19/10/2018.

Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tòa nhà ITAXA số 155 Võ Thị Sáu, phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời hạn thanh toán tiền mua tài sản:

Nộp đợt 1: Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Nộp đợt 2 (ngay sau khi trúng đấu giá): 10% so với giá khởi điểm.

Nộp đợt 3 (nộp đủ số tiền trúng đấu giá còn lại bằng chuyển khoản): Trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày đấu giá. Phương thức thanh toán tiền mua tài sản (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản): Người mua được tài sản phải nộp ngay số tiền 10% so với giá khởi điểm ngay sau khi trúng đấu giá (không kể khoản tiền đặt trước) và nộp đủ số tiền còn lại trong vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày trúng đấu giá.

Địa chỉ liên hệ:

Công ty cổ phần đấu giá Nam Giang - 21 Phan Kế Bính, Phường ĐaKao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại : 028 39100057

Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ-Đường sắt (Công an Thành phố Hồ Chí Minh): 341 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM. Điện thoại: 0693187521.

Thông báo này thay cho thư mời tham dự đấu giá, nếu không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước chúng tôi sẽ thông báo sau./.