Ngày 19/10/2018, đấu giá 2,478 m3 gỗ xẻ và 11,838 m3 gỗ tròn tại tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Tây nguyên Kon Tum thông báo đấu giá cho thuê tài sản do Hạt Kiểm lâm huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum ủy quyền vào ngày 19/10/2018 như sau: