Ngày 18/9/2019, đấu giá xe ô tô Toyota tại tỉnh Trà Vinh

(BĐT) - Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Trà Vinh thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 18/9/2019 do Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Trà Vinh ủy quyền như sau:

- Tổ chức bán đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

- Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Trà Vinh - Địa chỉ: Ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

- Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 9h00 ngày 18 tháng 9 năm 2019.

- Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

+ Xe ô tô con, nhãn hiệu Toyota, biển số 84M-000.82 (4 chỗ), số loại Corolla, màu sơn: xám, số máy: 1840075-2E, số khung: EE90-0238175, năm sản xuất: 1989.

+ Tài sản công do Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Trà Vinh chuyển giao để đấu giá.

- Hình thức và phương thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên.

- Bước giá: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước:

+ Giá khởi điểm: 25.280.000 đồng (Hai mươi lăm triệu hai trăm tám mươi ngàn đồng).

+ Tiền đặt trước: 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm ngàn đồng)/ hồ sơ.

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 10 giờ ngày 16/9/2019 tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh - Số 96 Phạm Hồng Thái, khóm 3, phường 2, thành phố Trà Vinh.

+ Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp Luật (Quy định tại Điều 38 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc Hội) đăng ký trực tiếp tại Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phải có hồ sơ đăng ký gồm:

a. Đơn đề nghị đấu giá do Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh phát hành theo mẫu quy định.

b. CMND (căn cước công dân) đối với cá nhân hoặc CMND (căn cước công dân) + Giấy phép kinh doanh đối với tổ chức phải có chứng thực bản sao từ bản chính của cơ quan có thẩm quyền.

c. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá đúng quy định.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu giá tài sản và muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trà Vinh, ĐT: 02943.865399; 0913633661, website: www.daugiatravinh.vn; Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Trà Vinh, điện thoại: 02943.848561.