Ngày 18/9/2019, đấu giá xe ô tô Toyota Landcruiser tại tỉnh Sóc Trăng

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trăng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/9/2019 do Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng ủy quyền như sau:

 * Tên, địa chỉ Công ty: Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trăng, địa chỉ: số 823, Quốc lộ 1A, khóm 3, phường 2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

* Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng, địa chỉ: Số 01, Châu Văn Tiếp, phường 2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

* Tên tài sản hoặc danh mục tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá: Tài sản công cần thanh lý do Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Sóc Trăng quản lý, sử dụng (bán đăng ký tái sử dụng lại).

Tài sản là: 01 chiếc xe ô tô, biển số: 83D-0372, nhãn hiệu: Toyota Landcruiser, loại xe: ô tô con, màu sơn: trắng, số khung: 01J401024306; số máy: 1HZ0495215, số chỗ ngồi: 06 chỗ, năm sản xuất: 2005.

Tên chủ xe: Ban Quản lý Dự án Bảo vệ và Phát triển những vùng đất ngập nước ven biển đã bàn giao xe cho Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng quản lý, sử dụng.

(Chi tiết về tài sản theo Chứng thư thẩm định giá số 22067/19SG ngày 31/7/2019 của Công ty Cổ phần Giám định Ngân Hà).

* Nơi có tài sản đấu giá: Số 01, Châu Văn Tiếp, phường 2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

* Giá khởi điểm của tài sản đấu giá là: 289.800.000 đồng (Hai trăm tám mươi chín triệu, tám trăm ngàn đồng), giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Tài sản được bán theo hiện trạng và bàn giao tại nơi có tài sản. Người mua được tài sản đấu giá phải tự làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và phải chịu chi phí vận chuyển, các chi phí liên quan và chịu các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

* Tiền đặt trước: Khách hàng tham gia đấu giá phải nộp một khoản tiền đặt trước kể từ ngày 11/9/2019 đến 17 giờ 00 ngày 13/9/2019 là: 52.000.000 đồng/ 01 hồ sơ.

* Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/ 01hồ sơ

  * Bước giá: Được áp dụng từ vòng 1 trở về sau.

  * Thời gian địa điểm đấu giá tài sản: Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 15 giờ 00 ngày 18/9/2019. Tại Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trăng, địa chỉ: số 823, Quốc lộ 1A, khóm 3, phường 2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

* Thời gian đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Đăng ký tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày 27/8/2019 đến ngày 13/9/2019.

  * Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Tại Công ty Đấu giá hợp danh Sóc Trrăng, địa chỉ: số 823, Quốc lộ 1A, khóm 3, phường 2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

  * Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

  - Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Sóc Trăng (gọi tắt là công ty)

  - Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản không thuộc trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan.

  - Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó.

  - Người đăng ký tham gia đấu giá phải cung cấp các thông tin của tổ chức, cá nhân có liên quan cho Công ty khi đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Công ty phát hành).

  * Cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

  - Đăng ký tham gia đấu giá tài sản trực tiếp: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá tài sản đến trực tiếp Công ty để đăng ký tham gia đấu giá, khi đến đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải mang theo giấy chứng minh nhân dân và hộ khấu gia đình (đối với khách hàng là cá nhân); Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật (đối với khách hàng là tổ chức) để Công ty kiểm tra, đối chiếu.

  - Đăng ký tham gia đấu giá tài sản thông qua đường Bưu điện: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá tài sản không có điều kiện trực tiếp đến Công ty để đăng ký tham gia đấu giá thì có thể gửi đăng ký tham gia đấu giá tài sản thông qua đường Bưu điện. Đăng ký tham gia đấu giá tài sản được xem hợp lệ xác định căn cứ vào ngày đóng dấu đến của Bưu điện trong thời hạn đăng ký tham gia đấu giá. Nếu hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá thì xem như đăng ký tham gia đấu giá tài sản không hợp lệ.

  Khi gửi đăng ký tham gia đấu giá tài sản thông qua đường Bưu điện, người đăng ký phải điền đầy đủ thông tin theo mẫu đăng ký tham gia đấu giá tài sản do Công ty phát hành và kèm theo các giấy tờ (có sao y, chứng thực) liên quan đến tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo quy định đăng ký tham gia đấu giá tài sản trực tiếp. Đồng thời, đối với những tài sản có yêu cầu điều kiện khi đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật, phải gửi thêm các giấy tờ đó kèm theo.

  * Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá tài sản hoặc cần biết thêm chi tiết, xin liên hệ Công ty đấu giá hợp danh Sóc Trăng, địa chỉ: số 823, Quốc lộ 1A, khóm 3, phường 2, Tp. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng hoặc website: http://www.daugiahopdanhst.com/.

  * Điện thoại: 0299.3824859