Ngày 18/8 đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Hạ Hòa, Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group thông báo bán đấu giá tài sản ngày 18/8/2018 do Agribank - Chi nhánh Hạ Hòa Phú Thọ II ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Đường Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Mã số thuế: 2600 998 168     ĐT: 02106 266 699

Tài khoản số: 19131686468011 mở tại Techcombank - Chi nhánh Việt Trì.

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Agribank - Chi nhánh Hạ Hòa Phú Thọ II. Khu 10, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

3. Tên tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước.

3.1. Tài sản 01: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AO 615768, thửa đất số 99, tờ bản đồ số 03, diện tích 732,0m2 đất (Đất ở 300,0m2, đất vườn 432,0m2), do UBND huyện Hạ Hòa cấp ngày 02/03/2009, tại Khu 2, xã Liên Phương, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ.

3.2. Tài sản 02: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số AO 615769, thửa đất số 100, tờ bản đồ số 03, diện tích 836,0m2 đất (Đất ở 300,0m2, đất vườn 536,0m2), do UBND huyện Hạ Hòa cấp ngày 19/01/2009, cho hộ ông Trần Anh Tuấn và bà Nguyễn Thị Thu Hằng, tại Khu 2, xã Liên Phương, H. Hạ Hòa, Phú Thọ. Công trình xây dựng trên 02 thửa đất nhà xây 01 tầng, tổng diện tích xây dựng 67,0m2.

* Giá khởi điểm 02 tài sản trên là: 184.072.500đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 36.814.500 đồng, phí hồ sơ đấu giá 100.000 đồng/01 hồ sơ.

3.3. Tài sản 03: Giá trị quyền sử dụng 255,0m2 đất (Đất ở 150,0m2, đất vườn 105,0m2) theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AP 841164, thửa đất số 52-1, tờ bản đồ số 05, do UBND huyện Hạ Hòa cấp ngày 27/08/2009 cho hộ bà Nguyễn Thị Minh Phượng, tại Khu 7, xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ. Giá khởi điểm: 92.164.000đồng, tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 18.432.800 đồng, phí hồ sơ đấu giá 100.000 đồng/01 hồ sơ.

3.4. Tài sản 04: Giá trị quyền sử dụng 740,0m2 đất (Đất ở 100,0m2, đất vườn 640,0m2) theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BV 509911, thửa đất số 82-1, tờ bản đồ số 04, do UBND huyện Hạ Hòa cấp ngày 18/08/2014 cho hộ ông Nguyễn Ngọc Minh, tại Khu 7, xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.Giá khởi điểm : 96.526.000đồng , tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 19.305.000 đồng, phí hồ sơ đấu giá 100.000 đồng/01 hồ sơ.

Mức giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, khách hàng trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 13, 14, 15/08/2018, ( Đối với tài sản 01, 02) tại Khu 2, xã Liên Phương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. ( Đối với tài sản 03, 04) tại Khu 7, xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 15/08/2018, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: Ngày 15, 16, 17/08/2018, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group số 19131686468011, tại Techcombank - Chi nhánh Việt Trì.

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 18/08/2018, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Số 44A, Ngõ 126, Lê Qúy Đôn, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ hoặc Agribank - Chi nhánh Hạ Hòa Phú Thọ II. Khu 10, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 02103 883 454.