Ngày 18/7/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh APEC thông báo đấu giá quyền sử dụng đất theo đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Hiệp Hòa. Địa chỉ: Khu trụ sở Nhà liên cơ quan huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang vào ngày 18/7/2019 như sau:

Tài sản đấu giá: QSDĐ đối với 60 lô đất ở KDC Danh Thắng, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Diện tích: Từ 82,0 m2/lô đến 173,4 m2/lô.

Giá khởi điểm: Từ 360.000.000 đồng/lô đến 1.352.520.000 đồng/lô.

Tiền đặt trước: 70.000.000 đồng/lô.

Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng nộp đơn đăng ký kèm theo 01 bản CMND photo đến 16h00, ngày 15/07/2019 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh APEC. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh APEC vào các ngày 15, 16 và 17/07/2019.

Điều kiện tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; chấp hành đúng thời gian, địa điểm và quy định tại Quy chế cuộc đấu giá do Công ty APEC ban hành.

Thời gian đấu giá: 08h00, ngày 18/07/2019 tại Hội trường UBND xã Danh Thắng.

Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh APEC. Địa chỉ: Thôn Xuân, xã Tân Tiến, TP. Bắc Giang hoặc Số 34, ngõ 46, Đường Trần Nguyên Hãn, P. Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc Giang. Điện thoại: 02043.525.676.