Ngày 18/7/2019, đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang thông báo bán đấu giá tài sản do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Long Xuyên ủy quyền như sau:

Lúc 09 giờ 00, ngày 18 tháng 07 năm 2019, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá tài sản của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Long Xuyên. Địa chỉ: Tổ 13, K. Đông Hưng, P. Đông Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Tài sản của Phạm Trung Chánh và Trần Nguyễn Phương Trang, tại đường Thục Phán, P. Bình Khánh, TP. Long Xuyên, gồm: 344,4 m2 đất ở tại đô thị; Nhà ở gắn liền với đất DTXD 192,6 m2; DT sàn 587,4 m2. Giá khởi điểm: 8.354.191.000 đồng. Tiền đặt trước: 10% trên giá khởi điểm.

Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tại: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00, ngày 15/07/2019 và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT; Người mua chịu trách nhiệm nộp thuế GTGT nếu tài sản đấu giá thuộc diện phải chịu thuế GTGT theo quy định.

Chi tiết liên hệ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Đ/c: Số 01 Nguyễn Thái Học, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.