Ngày 18/7/2019, đấu giá lô gỗ tịch thu sung quỹ Nhà nước tại tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá theo thủ tục rút gọn lô gỗ tịch thu sung quỹ Nhà nước do Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt chuyển giao vào ngày 18/7/2019 như sau:

1. Tài sản đấu giá, cơ quan, nơi có tài sản, hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá:

a. Tài sản đấu giá: 

TT

Tên gỗ

Nhóm gỗ

Kiểu loại

Số lượng

Khối lượng (m3)

Chất lượng

(%)

Đơn giá (đồng)

Thành tiền

(đồng)

Ghi chú

01

Quế

VII

Phách

27

1,669

80

3.000.000

4.006.000

Sâu, bộng; nứt nẻ

02

Sến

IV

Phách

43

2,943

80

5.000.000

11.772.000

Sâu, bộng; nứt nẻ

Tổng cộng: 70 phách

4,612

15.778.000

(Bằng chữ: Mười lăm triệu bảy trăm bảy mươi tám nghìn đồng)

b. Cơ quan có tài sản đấu giá: Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt.

c. Nơi có tài sản đấu giá: Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt. Địa chỉ: xã A Đớt, huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế.

d. Hồ sơ kèm theo tài sản: Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước; Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá gồm: Công văn số 281/ĐAĐ-PCMT&TP ngày 04/7/2019 về việc chuyển giao tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước; Quyết định số 06/QĐ-TTTVPT ngày 14/5/2019 về việc tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính <do không xác định được người vi phạm/người vi phạm không đến nhận>; Quyết định thành lập hội đồng định giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số 08/QĐ-ĐAĐ ngày 15/5/2019 của Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt; Biên bản định giá Tang vật vi phạm hành chính số 09/BB-ĐAĐ ngày 15/5/2019 của hội đồng định giá Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt.

2. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 15.778.000 đồng (Mười lăm triệu bảy trăm bảy mươi tám nghìn đồng). Giá khởi điểm trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí bốc xếp, vận chuyển tài sản.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Xem tài sản đấu giá trong giờ hành chính vào các ngày 08 và 09/7/2019 tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt. Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản đấu giá liên hệ, đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00’ ngày 16/7/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ (Năm mươi nghìn đồng). Tiền mua hồ sơ không hoàn lại. Trường hợp cuộc đấu giá không tổ chức được thì tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc bán đấu giá.

6. Tiền đặt trước: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng). Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo Thông báo này trong giờ hành chính từ ngày 15/7/2019 đến 17 giờ 00’ ngày 17/7/2019 bằng tiền mặt tại Trung tâm hoặc nộp vào tài khoản số 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế. Tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại quy định tại Khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản.

7. Bước giá: 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng).

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết tài sản cho đến 17 giờ 00’ ngày 16/7/2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Cách thức, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá, với điều kiện có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành), chấp nhận giá khởi điểm và Quy chế cuộc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản ban hành.

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

b. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ 00’ ngày 18 tháng 7 năm 2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản trên đăng ký nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại: 0234.3501567, Website: daugiatthue.com./.