Ngày 18/6/2019, đấu giá tàu biển QUANG MINH STAR tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty CP Đấu giá và Thương mại Thăng Long (THANGLONG AT) thông báo đấu giá tài sản bảo đảm của chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Bắc Kạn - Thái Nguyên (Địa chỉ: Số 16, đường Nha Trang, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) vào ngày 18/6/2019 như sau:

Tài sản  đấu giá: Là 01 tàu biển QUANG MINH STAR, tàu chở hàng rời, trọng tải toàn phần 8821,80 MT, đóng năm 2009 tại Quảng Ninh - Việt Nam, theo Giấy chứng nhận đăng ký tàu biển Việt Nam số VN-3055-VT do cơ quan đăng ký tàu biển và thuyền viên khu vực Hải Phòng cấp ngày 12/01/2010.

Giá khởi điểm: 72.520.920.000 đồng (Bảy mươi hai tỷ năm trăm hai mươi triệu, chín trăm hai mươi  nghìn đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế GTGT, mọi chi phí liên quan đến việc tiếp nhận tài sản, di dời, sử dụng tài sản và lệ phí phát sinh đối với việc chuyển quyền sở hữu tài sản, tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền do khách hàng trúng đấu giá chi trả.  

Tiền đặt trước: 7.252.092.000 đồng, bằng chuyển khoản [số TK: 12310000496552 mở tại BIDV – Chi nhánh Quang Trung. Đơn vị thụ hưởng: Công ty CP Đấu giá và Thương mại Thăng Long]. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/ bộ.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Theo phương thức trả giá lên.

Thời gian bán hồ sơ, tham khảo và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ 07/06/2019 đến 14/06/2019 tại Văn Phòng THANGLONG AT. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định của pháp luật.

Thời gian  đăng ký xem tài sản: Trong giờ hành chính từ ngày 11/06/2019 và 12/06/2019.

Địa điểm xem tài sản: Tại vị trí neo đậu của tàu theo sự hướng dẫn của chủ tài sản.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 14/06/2019 và 17/06/2019.

Thời gian mở phiên đấu giá: 09h30, ngày 18/06/2019 tại số 54 Trần Nhân Tông, TP. Hà Nội.

Thông tin liên hệ: Điện thoại 024 6260 5077 – 0978.832.592; website: www.thanglongat.com.