Ngày 18/6/2019, đấu giá 3 xe ô tô chuyên dụng tại tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/6/2019 do Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Cư M’gar ủy quyền như sau: