Ngày 18/5/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/5/2019 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng – Phát triển quỹ đất huyện Đông Giang ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Lô đất TM-DV có diện tích 9.509,89 m2 tại trụ sở Huyện ủy cũ, thị thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

2. Vị trí thửa đất, nơi có tài sản đấu giá: Đường Hồ Chí Minh, đoạn từ Hạt kiểm lâm Đông Tây Giang đến cầu Tà Lu, Thị thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam (Khu đất 02 mặt tiền tại ngã tư đường Hồ Chí Minh và đường Nội thị số 2

3. Diện tích, giá khởi điểm của khu đất đưa ra đấu giá: 

TT

Ký hiệu lô đất

Diện tích

(m2)

Đơn giá

(đồng/m2)

Thành tiền

(đồng VNĐ)

01

TMDV

9.509,89

2.254.000

21.435.292.060

Ghi chú:

- Đơn giá cho thuê đất, số tiền sử dụng đất tương ứng với thời hạn 70 năm, trường hợp thời gian thuê đất là 50 năm thì số tiền sử dụng đất sẽ điều chỉnh theo tỷ lệ tương ứng với thời gian thuê đất.

- Giá khởi điểm trên chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các chi phí khác để làm thủ tục cấp giấy CNQSD đất theo quy định, người mua phải chịu nộp theo giá trúng đấu giá)

4. Tiền đặt trước, bước giá của lô đất đưa ra đấu giá:

a - Tiền đặt trước : 2.200.000.000 đồng.

b - Bước giá : 50.000.000 đồng.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 3.000.000 đồng/ 01 hồ sơ (Ba triệu đồng)

6. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (số 154 Trần Quý Cáp, P Hòa Thuận, TP Tam Kỳ).

7. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng – Phát triển quỹ đất huyện Đông Giang (Thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam).

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong thời gian niêm yết kể từ ngày thông báo, khách hàng có nhu cầu thì liên hệ với Công ty hoặc Ban quản lý để bố trí sắp xếp.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá và tiền đặt trước:

- Mua hồ sơ tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan, mua hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính các ngày làm việc): từ ngày có Thông báo Đấu giá tài sản đến 17h00 ngày 17/05/2019 tại:

+ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng – Phát triển quỹ đất huyện Đông Giang. (Thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam)

- Nộp hồ sơ, xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá và tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 17/05/2019 đến 17h00 ngày 17/05/2019 tại trụ sở Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng – Phát triển quỹ đất huyện Đông Giang. (Thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam).

- Tiền đặt trước nộp vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam, số tài khoản : 110600004555 tại Ngân hàng TMCP Công Thương (Viettinbank)- CN Quảng Nam.

10. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu kín gián tiếp.

11. Phương thức trả giá: Trả giá lên.

12. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Từ 09 giờ 00 phút ngày 18/05/2019 tại Hội trường: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng – Phát triển quỹ đất huyện Đông Giang. (Thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam)

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam; ĐC: 154 Trần Quý Cáp, TP Tam Kỳ; Điện thoại: 0235.6338777.