Ngày 18/4/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/4/2019 do UBND huyện Phú Vang ủy quyền như sau: