Ngày 18/3/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/3/2019 do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau: