Ngày 18/3/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/3/2019 do UBND thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa ủy quyền như sau: