Ngày 18/3/2019, đấu giá quyền sử dụng 7 lô đất tại huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/3/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Đ/c: Số 36, Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ)

1. Tài sản đấu giá (Chi tiết trong hồ sơ đấu giá): Quyền sử dụng 07 ô đất tại thôn Ngọc Chúc 2, xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

- Hình thức sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng: lâu dài.         

- Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn 

STT

Ký hiệu

Diện tích

Giá khởi điểm
(đồng/m
2)

Thành tiền
(đồng)

Tiền đặt trước
(đồng)

Tiền bán hồ sơ
(đồng/hồ sơ)

1

A-01

209,0

4.500.000

940.500.000

175.000.000

500.000

2

A-02

209,0

4.500.000

940.500.000

175.000.000

500.000

3

A-03

199,6

4.500.000

898.200.000

175.000.000

500.000

4

A-04

261,2

4.300.000

1.123.160.000

220.000.000

500.000

5

A-05

850,6

800.000

680.480.000

200.000.000

500.000

Tài sản

372.700.000

6

A-06

450,7

800.000

360.560.000

70.000.000

200.000

7

A-07

525,0

800.000

420.000.000

70.000.000

200.000

Tổng cộng

5.736.100.000

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Thọ (Đ/c: đường Nguyễn Tất Thành, Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ ).

3. Bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h30 ngày 15/03/2019 tại Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

4. Xem tài sản ngày 11/03/2019 và 12/03/2019 (Trong giờ hành chính) tại vị trí tài sản đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá Tài sản, nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp đủ tiền đặt trước, làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ theo thời gian tiếp nhận hồ sơ.

6. Nộp tiền đặt trước: Ngày 13, 14 và 15/03/2019 nộp tiền vào tài khoản số 18001011222668 mở tại MSB – chi nhánh Phú Thọ của Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

7. Thời gian, địa điểm đấu giá: Bắt đầu từ 8h00’ ngày 18/03/2019 (thứ hai) tại Hội trường UBND xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng.

* Chi tiết xin liên hệ:

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Tho (ĐT: 0210 3842215)

- Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Thọ (ĐT: 0210 3812680).