Ngày 18/3/2019, đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/3/2019 do Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Sa Thầy ủy quyền như sau: