Ngày 18/3/2019, đấu giá nhà và đất tại thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

(BĐT) - Công ty CP Đấu giá và Dịch vụ tài sản Đồng Nai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/03/2019 do Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Khánh ủy quyền như sau:

- Bên có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Long Khánh. Địa chỉ: Số 57 CMT8, P. Xuân An, TX. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai.

- Tài sản đấu giá: Nhà, đất tại phường Phú Bình, TX. Long Khánh, Đồng Nai. DT 312,3 m2, thuộc thửa đất số 8, một phần thửa đất số 9, một phần thửa đất số 10, một phần thửa 1, tờ số 5 BĐĐC cũ tại phường Phú Bình (Đất ở đô thị ). DTXD: 108 m2.

- Giá khởi điểm: 1.398.881.350 đồng. Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng. Tiền đặt trước: 139.800.000 đồng.

- Tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký đấu giá mua tài sản: Từ ngày 21/02/2019 đến 16 giờ 00”, ngày 13/03/2019.

- Thời gian dự kiến đấu giá: Ngày 18/03/2019.

Tài sản trên đấu giá bằng phương thức trả giá lên.

Điện thoại liên hệ: 0251.6250084 - 0973696982.