Ngày 1/8/2019, đấu giá lô xe vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 1/8/2019 do Công an huyện Kông Chro ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Công an huyện Kông Chro. Đ/c: 210 Nguyễn Huệ, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.

Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

Tài sản bán đấu giá: 01 Lô xe vi phạm hành chính bị tịch thu 110 xe mô tô, xe gắn máy (Trong đó gồm: 30 xe đăng ký sử dụng lại, 80 xe hư hỏng bán phế liệu); 02 rơ mooc và 01 xe công nông độ chế.

Tổng giá khởi điểm tài sản: 85.880.000 đồng. (Bằng chữ: Tám mươi lăm triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng)

Tiền đặt trước: 10% Giá khởi điểm.

Phí tham gia đấu giá: 150.000 đồng/01 HS

Thời gian xem tài sản: Ngày 22/07/2019 và ngày 23/07/2019, tại kho tạm giữ phương tiện vi phạm của công an huyện Kông Chro.

Địa điểm xem tài sản: Xem trực tiếp tại kho tạm giữ phương tiện vi phạm của công an huyện Kông Chro.

Thời gian địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 11/07/2019 đến 15 giờ 00 phút, ngày 29/07/2019 tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát.

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền Phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Lúc 8 giờ 30 phút, ngày 01/08/2019, tại Hội trường Công an huyện Kông Chro. Đ/c:210 Nguyễn Huệ, thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói; Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339./.

Ngày 1/8/2019, đấu giá lô xe vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai - ảnh 1
Ngày 1/8/2019, đấu giá lô xe vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai - ảnh 2
Ngày 1/8/2019, đấu giá lô xe vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai - ảnh 3
Ngày 1/8/2019, đấu giá lô xe vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai - ảnh 4
Ngày 1/8/2019, đấu giá lô xe vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai - ảnh 5
Ngày 1/8/2019, đấu giá lô xe vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai - ảnh 6
Ngày 1/8/2019, đấu giá lô xe vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai - ảnh 7
Ngày 1/8/2019, đấu giá lô xe vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Gia Lai - ảnh 8