Ngày 1/8/2019, đấu giá 2 quyền sử dụng đất tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 1/8/2019 do Công ty Xăng dầu Lâm Đồng ủy quyền như sau:

1. TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Số 52 Phan Đình Phùng, P. 1, Tp. Đà Lạt).

2. NGƯỜI CÓ TÀI SẢN: Công ty Xăng dầu Lâm Đồng (Số 178, Nguyễn Văn Trỗi, phường 2, TP Đà Lạt).

3. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ: 02 quyền sử dụng đất tại Thôn Bắc Hội, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:

- Thửa đất 987, tờ bản đồ 11, diện tích: 160m2 đất ONT và 1.594m2 đất CLN (trong đó có 504m2 đất CLN nằm trong lộ giới).

- Thửa đất 988, tờ bản đồ 11, diện tích: 160m2 đất ONT và 1.524m2 đất CLN (trong đó có 477m2 đất CLN nằm trong lộ giới).

* Giá khởi điểm: 6.000.000.000 đồng.

* Tiền đặt trước: 550.000.000 đồng.

4. THỜI HẠN BÁN HỒ SƠ VÀ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ: Từ ngày thông báo đến ngày29/7/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

5. ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ: Người đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá theo Luật đấu giá và Quy chế cuộc đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

6. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẤU GIÁ: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 01/8/2019 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng./.