Ngày 18/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh DHL (Công ty DHL)  thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/12/2019 do Trung tâm PTQĐ&CCN huyện Lục Ngạn ủy quyền như sau:

Thông báo đấu giá QSDĐ theo đề nghị của Trung tâm PTQĐ&CCN huyện Lục Ngạn (TT. Quỹ đất). Địa chỉ: Khu Lê Duẩn, TT. Chũ, huyện Lục Ngạn.

Tài sản đấu giá: QSDĐ đối với những lô đất ở tại xã Mỹ An và xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Diện tích: Từ 100 m2/lô đến 220 m2/lô.

Giá khởi điểm: Từ 505.300.000 đồng/lô đến 1.490.060.000 đồng/lô.

Tiền đặt trước: 20.000.000 đồng/lô, 70.000.000 đồng/lô, 200.000.000 đồng/lô.

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định pháp luật nộp hồ sơ đăng ký hợp lệ đến 11h30, ngày 14/12/2019 tại trụ sở Công ty DHL; TT. Quỹ đất và tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Công ty DHL vào các ngày 13, 16, 17/12/2019.

Thời gian đấu giá:

- Đối với những lô đất ở tại xã Phú Nhuận: 08h30, ngày 18/12/2019 tại UBND xã Phú Nhuận.

- Đối với những lô đất ở tại xã Mỹ An: 14h30, ngày 18/12/2019 UBND xã Mỹ An.

Chi tiết tại hồ sơ đấu giá.       

Liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh DHL. ĐT: 02043.525.676. Đ/c: Số 34, ngõ 46, Đường Trần Nguyên Hãn, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; Trung tâm PTQĐ&CCN huyện Lục Ngạn. ĐT: 0204.3683.767. Đ/c: Khu Lê Duẩn, TT. Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.