Ngày 18/1/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quốc Oai, Hà Nội

(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 - Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá vào ngày 18/1/2020 như sau:

1. Thông tin khu đất: Đấu giá QSD đất tại X6/2018 khu Đồng Giai, thôn Liên Trì, xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai: 23 thửa đất. Khu A: Thửa A1 đến A8, khu B: Thửa B1 đến B15. Diện tích từ 91,7 m2 đến 130,0 m2. Giá khởi điểm áp dụng chung: 2.800.000 đ/m2. Tiền đặt trước: 45.000.000 đồng/thửa. Tiền hồ sơ: 200.000 đồng/thửa. Bước giá: 100.000 đ/m2.

2. Đối tượng tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự và thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo Điều 55 Luật Đất đai.

3. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp 01 vòng theo phương thức trả giá lên.

4. Thời gian bán và nộp hồ sơ: Từ 26/12/2019 đến 16/01/2020 (giờ hành chính) tại Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai. Tham khảo thông tin hồ sơ tại Cổng TTĐT Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (http://www.sotnmt.hanoi.gov.vn) và UBND huyện Quốc Oai (http://www.quocoai.hanoi.gov.vn). Nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp tại Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai hoặc gửi thư đảm bảo đến Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quốc Oai. Đ/c: Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội.

5. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 15/01/2020 đến hết 16/01/2020 (giờ hành chính). Phương thức nộp tiền: Chuyển khoản vào tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh số 5 – Quốc Gia. Số TK: 118002687658 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thành An.

6. Thời gian, địa điểm xem xét thực địa: Ngày 15/01/2020 và 16/01/2020 (giờ hành chính) tại khu đất đấu giá.

7. Tổ chức cuộc đấu giá: 14h00’, ngày 18/01/2020 tại Hội trường UBND xã Tuyết Nghĩa, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội.

 Liên hệ: Trung tâm PTQĐ huyện Quốc Oai. ĐT: 0243.3941.996.